Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za prijem novih 8 djelatnika.

Posla za stalno u zadarskoj bolnici ima za jednog prvostupnika sestrinstva i prvostupnika fizioterapije, dok se na određeno vrijeme zapošljavaju dvije medicinske sestre, jedan prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jedna primalja, jedan prvostupnik fizioterapije te administrativni referent. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 9. travnja.