Zadarski župan Božidar Longin imenovao je tri članice Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma, koje će u njemu biti predstavnice osnivača.

Na mandat od četiri godine imenovani su Marijana Šimunić Kardum, Renata Vuksan i Janja Pedić. U prošlom sazivu Domskog odbora Vuksan je već bila članica, dok su preostala dva člana iz kvote osnivača do sada bili sadašnji v.d. ravnatelj Stipica Radoš i Josip Bralić. Domski odbor ima ukupno sedam članova; predstavnici Odgajateljskog vijeća su Roko Bralić i Maja Balić Motušić, predstavnica radnika Antonija Jurjević a roditelja Katarina Jurić.

Članovi Domskog odbora imenovani su na vrijeme od četiri godine, a na skoroj konstituirajućoj sjednici birat će se njegov novi predsjednik.