U naselju Novi Bokanjac u blizini ulice Franje Fanceva i Marijane Radev obavit će se novo miniranje. 

Miniranje je zakano za petak, 16. travnja između 11:00 i 15:00 sati u više navrata. Radove obavlja tvrtka Geomin d.o.o. iz Zagreba.