Dvije od ukupno devet točaka posljednje sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa odnosile su se na načelnike općina u Zadarskoj županiji, od kojih je jedan novčano sankcioniran.

- Povjerenstvo je donijelo odluku da je dužnosnik Ante Martinac, općinski načelnik Općine Sukošan, počinio povredu članka 27. Zakona o sprječavanja sukoba interesa, u vezi s člancima 8. i 9. navedenog Zakona, koja proizlazi iz nesklada između imovine navedene u izvješću o imovinskom stanju dužnosnika podnesenog 28. ožujka 2019. i podataka o imovini dužnosnika pribavljenim od nadležnih tijela, i to zbog propusta navođenja poslovnog udjela u trgovačkom društvu Marina travel d.o.o. i putnička agencija, u vlasništvu dužnosnikove supruge, informirala nas je glasnogovornica Povjerenstva Martina Jurišić.

Zbog navedenog propusta načelnik Sukošana morat će platiti 2.000 kuna.

Druga točka odnosila se Gašpara Begonju, načelnika Općine Privlaka. Ne navodeći detalje prijave, iz Povjerenstva su nam javili kako su donijeli odluku da se postupak protiv njega neće pokrenuti.