Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, dostavila nam je završno izvješće o nadzoru kojeg su proveli na "uzgajalištu" pasa u Smokoviću, koje je u vlasništvu 39-godišnjeg J.Ž., privedenog zbog dilanja kokaina. Sada je još prekršajno i kazneno prijavljen zbog odnosa prema životinjama.

Objavljujemo nalaz inspekcije:

Protiv posjednika životinja podnesen je optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru sa zahtjevom da se protiv okrivljenog provede prekršajni postupak zbog počinjenja prekršaja:

1. iz članka 45. stavak 1. Zakona o veterinarstvu jer posjednik životinja nije osigurao da 15 pasa starijih od 90 dana, kojih je posjednik i koje drži u ograđenom prostoru i u boksovima, bude označeno propisanim identifikacijskim sredstvom

2. iz članka 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja, kažnjivo po članku 175. stavak 3. Zakona o veterinarstvu jer posjednik životinja nije osigurao da 20 pasa, starijih od 90 dana, kojih je posjednik i koje drži u ograđenom prostoru i u boksovima, bude cijepljeno vakcinom protiv bjesnoće jednom godišnje

3. iz članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti životinja jer je posjednik životinja držao opasne pse u ograđenom prostoru i u boksovima i to18 terijera tipa bull (i šest štenadi starosti 25 dana) koji ne potječu iz kontroliranog uzgoja pasmina terijera tipa bull, odnosno posjednik pasa ne posjeduje rodovnice izdane od Hrvatskoga kinološkog saveza niti rodovnice izdane od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (F.C.I.), odnosno isti nije udovoljio uvjetima iz članka 5., stavak 1. 2. i 3. Pravilnika o opasnim psima

4. iz članka 54. stavak 1. Zakona o zaštiti životinja jer je posjednik životinja vršio djelatnost uzgoja i prodaje pasa pasmine terijera tipa bull u uzgajalištu na predmetnoj lokaciji bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo

5. iz članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti životinja jer je posjednik životinja vršio djelatnost trgovine opasnim psima koje uzgaja u uzgajalištu na predmetnoj lokaciji što je u suprotnosti s člankom 10. stavak 2. Pravilnika o opasnim psima

6. iz članka 5. stavak 2. točka 4. Zakona o zaštiti životinja jer je posjednik životinja huškao životinje na druge životinje te obučavao pse na agresivnost na druge životinje, a sve u krugu uzgajališta pasa na predmetnoj lokaciji koje je u posjedu

7. iz članka 5. stavak 2. točka. 3. Zakona o zaštiti životinja jer je posjednik životinja pri uzgoju pasa povećavao agresivnost životinja selekcijom ili drugim metodama, a sve na predmetnoj lokaciji na kojoj se nalazi uzgajalište pasa pasmine terijera tipa bull

Ujedno navedenim optužnim prijedlogom veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, je predložila prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru da se psi, i to18 pasa - terijera tipa bull uključujući šest štenadi procijenjene starosti 25 dana koji se nalaze u posjedu predmetnog posjednika životinja, a koje isti drži i uzgaja u ograđenom prostoru i boksovima na predmetnoj lokaciji TRAJNO ODUZMU U ŽURNOM PREKRŠAJNOM POSTUPKU kao sredstva počinjenja prekršaja zbog toga što postoji opasnost da će se isti ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja te uzimajući u obzir da navedeni psi nisu cijepljeni protiv bjesnoće koja je smrtonosna zarazna bolest kojom se mogu zaraziti ljudi i životinje kao i da se radi o vrlo opasnim i agresivnim psima te je njihovo oduzimanje potrebno i radi zaštite opće sigurnosti, zaštite zdravlja ljudi, a temeljem članka 76.a Prekršajnog zakona.

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, predložila je prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru da se navedeni psi zbog svega navedenog oduzmu i prije okončanja prekršajnog postupka u skladu s člankom 76.a, stavak 3. Prekršajnog zakona.

Nadalje Vas izvješćujem da je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, protiv posjednika životinja podnijela i kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu u Zadru temeljem čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona, a u svezi teškog zlostavljanja i nanošenja nepotrebne boli te izlaganja pasa nepotrebnim patnjama.