U utorak, 27. travnja u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se regionalna konferencija pod nazivom "Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici". 

Konferencija se održava u okviru projekta „Mreža za aktivaciju mladih" kojeg provodi Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli uz još 15 partnerskih udruga, Ekonomski institut Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

U sklopu projekta provode se istraživanja ekonomskih i pravnih faktora koji utječu na aktiviranje mladih te mapiranje statusa quo unutar sektora mladih.