Na Općinskom sudu u Zadru rješavao se slučaj 71-godišnjaka koji je u travnju 2019. godine, nezadovoljan činjenicom što je započela s kopanjem rupe za ugradnju šahta za oborinske vode, zaprijetio susjedi "da će biti mrtva".

Kako stoji u presudi, susjedu je tog dana oko 11 i 15 sati pošpricao "mini-washem", uzeo plastične stolice i klupu te ih stavio na put u cilju da je zaustavi u daljnjem kopanju rupe.

U svojoj obrani na zadarskom sudu izjavio je kako je susjeda macom lupala po betonu ispred njegovih vrata, a sve kako bi iskopala rupu ispred njegovog ulaza. "Nova" rupa iz optužnice, kako je rekao, je druga rupa koju je susjeda napravila odmah ispred njegovih vrata. Onu koju je ranije iskopala stajala je tamo dvije godine. Njegova je susjeda tada dobila privremenu mjeru da put mora vratiti u prvobitno stanje u roku od tri dana, što ona nije napravila. Uslijedila je ovrha, u kojoj je naloženo firmi da vrati put u prvobitno stanje. Međutim, njegova je susjeda suzavcem pošpricala radnike koji su napustili gradilište.

Oko tog puta, navele su obje suprotstavljene stranke, vode se dva sudska postupka, jedan za služnost puta, a drugi za posjed. 

Muškarac je opovrgnuo da je susjedu polio "mini-washem", kao i da joj je zaprijetio smrću.

Iz iskaza oštećenice može se iščitati kako su ona i susjed već duže vrijeme u poremećenim odnosima, a radovi tog dana bili su najavljeni "u pet navrata". Od njegovih se riječi sporne prilike jako uznemirila i uplašila, toliko da je morala popiti "Normabel". Sve je to snimala mobitelom, koju snimku je policija izuzela. Navela je da kad god je u blizini okrivljenika, uključi kameru na mobitelu od straha. Po ovome događaju išla je na hitnu, kod opće doktorice i psihijatru, za što je priložila medicinsku dokumentaciju.

Iz presude je vidljivo da je još 30. lipnja 2018. okrivljenik narušavao javni red i mir na način da je s još četvoricom u dvorištu kuće postavljao skelu preko iskopane rupe na prolazu prema plaži tako da su fleksilicom rezali željezo, motornom pilom rezali daske te odgurnuli plastični separator. Susjeda je cijelo to vrijeme glasno vrištala, dok je jedan od mještana krampom čupao čavle iz dasaka, što su sve gledali i slušali kupači sa plaže i stanari susjednih kuća.

Sutkinja Danijela Zubčić procijenila je iskaz oštećenice detaljnim, životnim i logičnim, nakon čega je u postupku postavila imovinsko-pravni zahtjev od 200 tisuća kuna na ime duševnih boli i pretprpljenog straha. Okrivljenik je osuđen na deset mjeseci uvjetnog zatvora, a izrečena se kazna neće izvršiti ako u roku kušnje od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.