Školski odbor Osnovne škole Jurja Barakovića iz Ražanca raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja ove ustanove na sljedećih pet godina. Budući ravnatelj ili ravnateljica mora imati završen studij, položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, ali i najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Iznimno, ravnatelj može biti kandidat s nižim kvalifikacijama ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu. Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Aktualna ravnateljica škole je Vesna Drmić, koja je na to mjesto imenovana prije pet godina, kada su joj protukandidati bili Elvis Čavić i Jelena Marasović Štefančić.