Dugih sedam godina prošlo je otkako je tadašnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUDI) objavio interes investitora za izgradnju velike turističke zone, a prostor nekadašnje vojarne Šepurine danas je postao tek veliko odlagalište otpada za čiju se sanaciju prebacuje odgovornost.

Iz Grada Nina tako traže da taj problem o svom trošku riješi Država, kao vlasnik prostora, no iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine smatraju kako je to u ingerenciji komunalnog redarstva. Oni su Gradu Ninu, nakon velike poplave 11. rujna 2017. godine, dali privremenu dozvolu za odlaganje građevinskog otpada na području Šepurina, što su gradske vlasti uvidjele i kao priliku za zaustavljanje utrka na pisti. No, "ohrabrilo" je to brojne građane, koji su i ranije tamo ilegalno odlagali svoj otpad, da posljednjih godina "pojačaju" deponij, što je u konačnici dovelo do sramotnog stanja kakvog je zabilježio naš fotograf Krešimir Sorić, ali i kamere nacionalnih televizija.

Na naš upit kada će i na koji način revitalizirati taj vrijedni prostor uz more, koji se proteže na milijun četvornih metara, iz Ministarstva su nam odgovorili "kako s Gradom Nin međusobno surađuju kako bi se navedeni prostor priveo namjeni u skladu s prostornim planom".

- Naime, Prostornim je planom uređenja Zadarske županije kao i Prostornim planom uređenja Grada Nina na prostoru bivše vojarne Šepurine na k.č. br 6237/1, vojarna, površine 1.134.344 m2 i k.č. br. 6236, šuma, površine 633.232 m2 te na pomorskom dobru u k.o. Nin- Zaton, planirana zona ugostiteljsko turističke namjene T2 maksimalnog kapaciteta 1000 ležajeva na površini od 20 ha, zona sportskog aerodroma R7 na površini od 83 ha, zona sportsko rekreacijske namjene R1- golf igralište na površini od cca 69 ha, zona kupališta R-3 na pomorskom dobru i kopnenom dijelu površine cca 1,3 ha te prometnice na površini od 4,1 ha, podsjećaju iz Ministarstva.

No, zbog dugotrajnih upravnih postupaka, do daljnjega će sve ostati samo na ideji. Naime, još nije postignut dogovor s brojnim Zatonjanima koji traže povrat ili naknadu za to zemljište oduzeto za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, zbog izgradnje "kasarne JNA".

- Za realizaciju projekta Šepurine prethodno je pitanje rješavanje tih postupaka. Prema očitovanju Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji značajni broj upravnih postupaka još uvijek nije pravomoćno završen te se ne može procijeniti trajanje niti ishod istih. Navedena činjenica upisnih zabilježbi je velika prepreka za planiranje i realizaciju bilo kakvog dugoročnog projekta na području Šepurina jer bi svaki investitor potencijalno bio u nesigurnosti zbog moguće promjene vlasnika zemljišta, naglašavaju iz Ministarstva.

Ipak dodaju kako se "analiziraju eventualne mogućnosti za djelomičnu realizaciju projekta, na dijelovima predmetnih čestica koji nisu predmet upravnih postupaka". Na naše pitanje kako će reagirati na zahtjev Grada Nina za sanacijom divljeg odlagališta, nisu nam odgovorili. Nadajmo se kako i za taj dogovor neće morati proći godine.