Iz Županijske uprave za ceste Zadarske županije izvijestili su o završenim radovima na obnovi kolnika lokalne ceste L63192 u naselju Starigrad, zaseok Katalinići.

Radovi su obuhvatili asfaltiranje kolnika u duljini od 870 metara, a oborinska odvodnja je riješena puštanjem u okolnik teren preko bankina i kanala.