Zbog upita tehničke naravi od strane zainteresiranih izvođača, Sveučilište u Zadru pomaknulo je rok za dostavu ponuda za rekonstrukciju i sanaciju stare Tehničke škole na 28. svibnja.

Dugoočekivana obnova izvodi se u sklopu projekta naziva "Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće", čija je ukupna vrijednost 34.348.000 kuna, od kojih se 26.000.000 kuna sufinancira sredstvima EU.

Jednogodišnji radovi obuhvaćaju površinu od 1.960 m2, čija je rekonstrukcija procijenjena na 25.960.000 kuna.