Danas je na Muraju bila policija, a na mjesto događaja je pozvana i građevinska inspekcija. Razlog su radovi na sanaciji zgrade u vlasništvu Grada Zadra u kojoj je dio prostora u zakup za uređenje hotela dobio Marko Kadija, vlasnik firme Red White Blue.

Osim što je iskopana zemlja do dna unutrašnje dvorište i došlo se do temelja zgrade na kojoj su vidljive raspukline na kući, na adresi Bedemi zadarskih pobuna broj 5, stanari te kuće brane svoj posjed. Oni su prošlog tjedna našli obavijest koju je Kadija ostavio stanarima u sandučić, pozivajući se na to kako je on "zakonski posjednik susjedne građevine".

Pod prijetnjom s građevinskom inspekcijom, traži se od njih da uklone građevinu koja po tvrdnji Kadije "to i nije jer je ruševna i predstavlja opasnost po život i zdravlje".

Nasilno srušena vrata, nabačen ormar od ulaznih vrata za koje samo stanari imaju ključ, pobacane stvari, zazidan zid, sve su to našli stanari koji nikako da dobiju povratnu informaciju: što se tu radi i što se namjerava. Tim više jer ta parcela s tom malom garažom pripada Državi, a sve se naslanja na tzv. gradsku garažu. Upravo su stanari, zbog opasnosti za urušenu statiku kuće, zvali građevinsku inspekciju, a kakav će nalaz donijeti s gradilišta koje ničim nije označeno, doznat ćemo sutra.

- Želimo da se zakonski procedura poštuje, mi stanari nemamo ništa protiv radova i uređenja susjednog objekta. Ali ovo je garaža koja se nalazi na terenu u vlasništvu RH, i u posjedu je stanara više od 50 godina i za koju jedino mi imamo ključ. Oni su nam je uzurpirali, kazala je predstavnica stanara kuće, uz izvadak  iz katastra prema kojem je garaža na čestici 10406/2, dok je zgrada Grada Zadra u kojoj je Kadija dobio zakup na čestici br. 10406/1.

S Kadijom koji je, kako doznajemo, podnio prijavu protiv stanara zbog prijetnji, danas nismo uspjeli uspostaviti kontakt. On je posljednji put za naš portal izjavio kako mora riješiti vlagu te zgrade.

Upit smo poslali prema gradskoj upravi, Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom koji je dao uvjete za uređenje te zgrade, a ne znamo je li ugovor promijenjen.

I na kraju, pitali smo i konzervatore jesu li bili u nadzoru svojih uvjeta. Ipak je u toj kući živio poznati arheolog Šime Batović koji je znao da se u povijesnoj jezgri ništa ne smije dirati ni raditi bez prethodnih istraživanja, projekata i dozvole. Njegovi nasljednici suočeni su upravo s tim.

Nakon što su srušeni neki zidovi, zakupac gradskog prostora ponudio je i uređenje fasade susjedne kuće u kojoj su, kažu stanari, ostale i dvije rupe u koje se skuplja voda.