Za razliku od Zadarske županije koja je školske odbore srednjih i osnovnih škola kojima je osnivač, ostavila bez svojih članova zbog lokalnih izbora, gradonačelnik Branko Dukić neke je imenovao.

Sudeći prema odlukama Gradonačelnika iz ožujka, Grad Zadar je poslao svoje članove u četiri osnovne škole.

U Školski odbor Osnovne škole Šime Budinića imenovani su Tina Jurjako i Ivana Guglielmini te Željko Pletikosa. Oni su dobili novi mandat u Školskom odboru te škole na Voštarnici.

Isti članovi potvrđeni su u Školskom odboru Osnovne škole Bartula Kašića imenuju se: Matea Bakmaz, Krešimir Mijić i Bernard Kamber.

Snježana Jurinić, Mislav Radoš, i Daria Sinovčić ostaju u Školskom odbor Osnovne škole Petra Preradovića još četiri godine.

Jedino je u Školski odboru Osnovne škole Smiljevac u odnosu na odluku iz 2017. godine došlo do promijene. Umjesto tada imenovanog Denisa Karlovića, novi član Školskog odbora je Marin Ćurković, a novi mandat su formalno od Dukića dobili Josip Jurjević i Edi Bosna.