Od 4. lipnja do 5. srpnja 2021. u prostorijama Grada Nina na javnom uvidu bit će Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za gradnju sunčane elektrane Grbe snage 9,9 MW. Javno izlaganje Studije održat će se 23. lipnja 2021. godine u 12.00 sati u Domu kulture, Trg hrvatskih branitelja 1, u Ninu (kod Pošte).

Sunčana elektrana Grbe je planirana kao neintegrirana solarna elektrana, što znači da se fotonaponski moduli montiraju na nosivu aluminijsku potkonstrukciju na tlu. Za SE Grbe, planirana priključna snaga na pragu distribucijske mreže iznosi 9,9 MW a nositelj zahvata je tvrtka ESCO projekti d.o.o.

Izgradnja je planirana u blizini naselja Grbe, odnosno Grada Nina, na dijelu čestice koja je u vlasništvu tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. Prije početka izgradnje SE Grbe, predviđeno je uklanjanje tri postojeća antenska stupa uz zadržavanje temelja antene, te postojećih kabelskih trasa,

Ukupna površina obuhvata zahvata iznosi oko 12 hektara. S obzirom na to da se planirani zahvat nalazi unutar ekološke mreže, nositelj zahvata je obvezan provesti i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Nin, 23232 Nin, Višeslavov trg 1 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.