Nakon završetka školske godine prestale su vrijediti đačke godišnje gradske/otočne i prigradske karte s crvenom crtom na markici.

Učenici koji nakon 18. lipnja 2021. godine pohađaju dopunsku nastavu, polažu ispite državne mature ili odrađuju stručnu praksu za izradu pokaznih karata moraju priložiti potvrdu škole na kojoj će biti naveden period ili dani obavljanja gore navedenih aktivnosti, ističi iz Uprave Liburnije.

Do početka nove školske godine radnim danom neće prometovati sljedeće linije:

07.15 ZADAR - DEBELJAK
11.45 ZADAR - DRAGE
12.30 ZADAR - POSEDARJE
13.30 ZADAR - MANDALINA (prometuje do Posedarja)
13.50 ZADAR - PAKOŠTANE
19.30 ZADAR - PAKOŠTANE (prometuje do Biograda)
19.30 ZADAR - POSEDARJE
19.50 ZADAR - BIOGRAD
20.30 ZADAR - DRAGE (Prometuje do Pakoštana)
20.30 ZADAR - MANDALINA

 

06.40 DRAGE - ZADAR
08.00 MASLENICA - ZADAR
12.40 DRAGE - ZADAR

13.30 BIOGRAD - ZADAR
17.25 RAŠTANE - ZADAR
17.25 RADOVIN - RAŽANAC - ZADAR
19.00 STARIGRAD - ZADAR
19.15 BIOGRAD - ZADAR
19.55 POSEDARJE - ZADAR