Nakon što je u prvom krugu lokalnih izbora nakon 24 godine izgubio vlast u Jasenicama, bivši načelnik Martin Baričević zatražio je od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa mišljenje o njegovim primanjima nakon gubitka načelničke fotelje.

U zahtjevu je naveo kako u razdoblju obnašanja dužnosti načelnika nije imao pravo na naknadu za obnašanje dužnosti vanjskog člana Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora, na koju je imenovan u veljači. Sada ga je zanimalo ima li to pravo, a s obzirom na to da prima naknadu plaće na koju ima pravo šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti općinskog načelnika. Zamolio je Povjerenstvo da se mišljenje donese u najkraćem roku, kako bi mogao u Hrvatskom saboru urediti svoja statusna i materijalna prava.

Ubrzo mu je stigla odbijenica Povjerenstva iz kojeg su izričito naveli kako "ne može istodobno s primanjem naknade plaće primati i naknadu za obnašanje dužnosti vanjskog člana Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora".

- Obzirom da se člankom 4. stavkom 1. ZSSI-a svaka naknada za obnašanje dužnosti smatra plaćom, to se i naknada na koju dužnosnik ima pravo povodom prestanaka obnašanja dužnosti općinskog načelnika također smatra plaćom u smislu navedene odredbe ZSSI-a. Nakon što dužnosnik Martin Baričević prestane ostvarivati naknadu plaće koja proizlazi iz obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Jasenice u mandatu 2017.- 2021., ne postoje zakonske zapreke da dužnosnik ostvaruje naknadu za obnašanje dužnosti člana navedenog Odbora Hrvatskog sabora, navodi se u odgovoru Povjerenstva.