Potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije Davor Čerkuč već mjesec dana od župana Božidara Longina, predsjednika Županjske skupštine Antonija Vučetića i pročelnika Krešimira Laštre ne može dobiti odgovor na upit što sadrži investicijsko ulaganje tvrtke Borik d.d., koje je navedeno u ponudi za koncesiju na plažu u hotelskom naselju Falkensteiner na Boriku.

- U materijalu se navodi kako je „stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine, predložilo donošenje Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - uređene posebne plaže Borik, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu... Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 2.431.200 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti".
Na samoj sjednici postavili smo pitanje iz kojeg razloga se u materijalima ne nalazi i često navedena Studija gospodarske opravdanosti kako bismo mogli znati što sve sadrži investicijsko ulaganje u iznosu od 2.431.200,00 kn. Odgovor je bio: "Smatrali smo da vam taj materijal ne treba". Zatražili smo da nam se taj dokument ipak dostavi.

Kako nismo dobili traženi dokument 2.8. 2021 smo uputili i službeni zahtjev mailom, a isti ponovili 31.8.2021 godine s dodatkom da su tu zamolbu zaprimili i Župan Longin te predsjednik Županijske skupštine Vučetić. Ni do danas odgovore na naš upit nismo dobili.

Koristim ovu priliku da javno upitam Krešimira Laštru, pročelnika Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, župana Longina i predsjednika Županijske skupštine Zadarske županije u čijem interesu oni obnašaju svoju dužnost i da li se nešto želi prikriti kad ne žele dostaviti Javno dostupan dokument?
Imamo li pravo sumnjati u stvarnu namjeru koncesionara da će uložiti sveukupno 2.431.200 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti?

Ako već pročelnik Upravnog odjela i župan za njihov rad odgovaraju Partiji kojoj pripadaju, da li i predsjednik Županijske skupštine koji bi po članku 26. Poslovnika trebao brinuti o ostvarivanju prava članova Skupštine to radi ili se vodi s onom: „ne grizi ruku koja te hrani"?

Žalosno je da je od 18 plaža u Hrvatskoj koje imaju koncesije s mogućnošću ograđivanja i/ili naplate ulaza 8 njih nalazi se na prostoru Zadarske županije. To nas navodi na zaključak da su stanovnici Županije postali gosti na vlastitoj obali i da gore prozvani ne vide problem jer oni sigurno ne koriste navedene plaže kako ne bi slučajno došli u kontakt sa stanovnicima koji su ih izabrali, kaže između ostalog Davor Čerkuč.