Tri ponude dobila je zadarska bolnica koja je objavila natječaj za
nabavu opreme za nadzor parkirališta i sustava naplate parkiranja, procijenjene vrijednosti pola milijuna kuna bez PDV-a. I sve tri su niže od te procjene.

Najnižu ponudu od 399 415 dao je Mobilisis iz Varaždina, dok je najvišu poslao Came Adriatic iz Kastva s ponudom od 451.097,04. Zadarska firma Bit Plus u vlasništvu Ivana Ivanovića za taj posao ponudio je 435 500 kuna.

Kao što smo već pisali, to znači kako se ukida besplatno parkiranja na parkiralištu koje pripada Općoj bolnici Zadar  te će se uvesti naplata. Ona se i do sada najavljivala ali nije bilo pozitivnog odjeka javnosti, osobito pacijenata.

Sada kada su izbori završeni, Bolnica će parkiralište kojeg su osobito ove sezone turisti koristili kao besplatno utočište, pretvoriti u organizirani parking koji bi im trebao donositi i prihod. Ili koncesionaru kojeg je 2019. godine najavio ravnatelj Željko Čulina, a Bolnica bi dobivala naknadu.

Jedina što je do sada napravljeno u uvođenju malo reda, i to na pritisak javnosti, bila je barijera za kampere.

Ovo ljeto je Sindikat medicinskih sestara i tehničara od Ravnateljstva  tražio  zaštitu prava zaposlenih na parkirno mjesto.  Upravi Bolnice  bit će najveći problem kako to regulirati u režimu naplate koji bi trebao uslijediti za pola godina.