Danas su završeni pregovori oko izbora članova 17 odbora Gradskog vijeća koji je pokazao izmjenu omjera političkih snaga.

Prema onom što smo doznali od predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Daniela Radete, nije bilo puno izmjena u odnosu na početni dogovor. Sve je usuglašeno: svaki klub vijećnika imat će jednog predstavnika s tima da tamo gdje Domovinski pokret koji ima samo jednog vijećnika Damira Biloglava, uskoče vijećnici HDZ-ove koalicije, kazao je Radeta.

Po pet odbora dobili su HDZ i SDP, tri Akcija mladih kao i Nezavisna lista Enia Meštrovića, dok je jedan pripao Domovinskom pokretu koji ima jednog vijećnika. Za predsjednik Komisije za dodjelu stanova Grada Zadra predložen je Ante Rubeša, dok će Marko Vučetić po funkciji predsjednika Gradskog vijeća voditi Odbor za dodjelu javnih priznanja. U taj odbor ulaze predsjednici klubova vijećnika te će se predložiti još četiri vanjska člana po istom ključu.

Imena raspoređena po Odborima određena su za 13. točku sjednice Gradskog vijeća koja se održava u srijedu poslijepodne.