Nakon ureda u Benkovcu, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 1. listopada otvara dva nova ureda i to ured u Poličniku koji će se nalaziti u modernom poduzetničko-poslovnom prostoru Centra za razvoj i edukaciju na adresi Grabi 26, te ured u Gračacu koji će se nalaziti u prostorijama zgrade Općine na adresi Park sv. Jurja 1.

Cilj je unaprjeđenje procesa realizacije poslovnih poduhvata u svrhu podupiranja razvoja gospodarstva i jačanje kapaciteta lokalnih dionika na ruralnom području Zadarske županije, ističu iz AGRRA-a.

Koordinator projektnog ureda AGRRA-e u Benkovcu je Neven Jurjević, dipl.ing., savjetnik za poljoprivredu, ureda u Poličniku Branimir Baždarić, dipl.ing., savjetnik za ribarstvo i marikulturu, a ureda u Gračacu Senad Salihović, mag.ing.agr., savjetnik za zaštitu okoliša i lovstvo. Spomenuti tim koordinatora će svojom stručnošću i znanjem kroz suradnju s lokalnim dionicima iz javnog, privatnog i civilnog sektora razvijati i pomagati u provedbi projekata od značaja za ruralni prostor Zadarske županije.