Danas je s tvrtkom Strabag potpisan ugovor o rekonstrukciji i sanaciji zgrade stare Tehničke škole, priopćili su sa Sveučilišta u Zadru.

Nakon što je u postupku javne nabave dao najnižu ponudu u iznosu od 28.5 milijuna kuna bez PDV-a, koja je ocijenjena i najkvalitetnijom, Strabag je izabran za izvođača radova. Ugovor su danas potpisali rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, prokurist Strabaga Krešimir Bošnjak i tehnički voditelj Marin Knežević.

- Naša strategija je razvoj sveučilišta, Zadra i Hrvatske. Ova zgrada koju je obitelj Bakmaz ostavila u testament za potrebe obrazovanja ima svoju povijest te smo mi bili vrlo motivirani kako bi se ona obnovila i ostala kao javno dobro. Nažalost, zgrada je u 30 godina pretvorena u ruinu i sigurna sam da ćemo je zajedničkim radom vratiti u život, rekla je rektorica Vican.

Danas je potpisan i ugovor o stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu s tvrtkama Investinženjering iz Zagreba i D&Z iz Zadra, koje su također odabrane putem javnog natječaja. Ugovor su potpisali rektorica Vican, direktor Investinženjeringa Sladoljub Pezerović i Davor Uglešić, direktor D&Z i glavni nadzornik na gradilištu.

Radovi će se odvijati u sklopu projekta Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće, za koji je 25. svibnja 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 34.348.000 kuna, od čega je 26 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u okviru ITU mehanizma.

Projekt predstavlja revitalizaciju zapuštenog i potencijalno opasnog objekta za prolaznike na samom ulazu u gradsku jezgru. Predmetna zgrada u Ulici Šime Vitasovića 1, sagrađena je 1909. za potrebe srednjoškolskog strukovnog obrazovanja za obrte i zanate. Nalazi se u samoj povijesnoj gradskoj jezgri, u neposrednoj blizini Starog kampusa Sveučilišta u Zadru. Objekt je pod zaštitom Konzervatorskog odjela u Zadru. Do godine 2005. koristile su je Strukovna škola Vice Vlatkovića i Tehnička škola u Zadru, nakon čega su se preselile u novoizgrađeni objekt te se predmetna zgrada od tada ne koristi. Riječ je o obnovi i korištenju brownfield lokacije koja ima lokalno obilježje, odnosno predstavlja projekt koji je pretežito namijenjen lokalnom stanovništvu i zadovoljavanju potreba Sveučilišta u Zadru te Grada Zadra u smislu osiguranja koristi za zajednicu u cjelini.

Sa Sveučilišta podsjećaju kako je 2007. godine Zadarska županija, kao stvarni vlasnik u 1/1 dijelu, ustupila zgradu na neograničeni broj godina za potrebe smještaja odjela Sveučilišta u Zadru. Na čestici 10755/2 k.o. Zadar (zemljišnoknjižni uložak 2973), površine 1.292 m2, nalaze se zgrada škole predviđena za rekonstrukciju i adaptaciju za potrebe Sveučilišta u Zadru, dvorište i trafostanica.

U postojećem prostoru koji se trenutno zbog derutnog stanja ne može koristiti, kroz ovaj projekt će se izvršiti rekonstrukcija i sanacija zgrade nekadašnje škole u svrhu smanjenja nedostatnih prostornih mogućnosti Sveučilišta u Zadru, u svrhu visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada.