Ovaj tjedan održan je sastanak između investitora i izvođača radova na proširenju 890 metara Ulice Franje Tuđmana oko poboljšanja dinamičnog plana koji je na terenu očito u raskoraku.

Gradilište je podijeljeno u tri faze, a ona koja najviše bode oči, nije se puno odmaknula od početka. Na dijelu Tuđmanove od crkve sv. Ivana do raskrižja s Putem Stanova, najgore je stanje i najlošije riješena regulacija prometa što je vidljivo iz  fotografija snimljenih u petak.

Na tom dijelu prometnice od srpnja zatvoren je jedan kolnički trak, promet se odvija otežano, posječeno je devet stabala koja su bila jedini hlad za pješake, a sve skupa je vidljivo samo raskopano gradilište. Izvođači su se pravdali da zbog vodova i kabela nisu imali slobodno gradilište, kazao nam je v.d. pročelnik Ante Ćurković.

Podzemnu infrastrukturu još uvijek rješavaju HEP i T- com, dok je EVN iskoristio priliku da postavi svoje cijevi za plin.

Pretpostavlja se da je odstupanje od plana 30 dana. Koliko je točno kašnjenje i hoće li se ono nadoknaditi u odnosu na ugovoreni rok, utvrdit će, prema riječima pročelnika, nadzorni inženjer. Nadzor na ovom gradilištu provodi Gin Company.

Oni su ujedno projektanti ovog cestovnog zahvata u režiji Grada Zadra na koji se dugo čekalo. Gin Company je uveo Lavčevića u posao polovicom svibnja s rokom od 11 mjeseci.

Na spornom dijelu gradilišta ovo je jučer bio jedini radni pogon koji danas miruje jer građevinarima je radna samo jedna subota u mjesecu.