Gradilište treće dionice Ulice Franje Tuđmana ušlo je u novu fazu. Napokon su se pojavili radnici i strojevi Lavčevića. Oni, o dodatnom trošku Grada Zadra rade na zaštiti kabela HEP-a i T-coma.

Tako je dogovoreno s vlasnicima te podzemne infrastrukture koja se pojavila kada je raskopan taj kolnički trak, zatvoren još u srpnju. Dugo su u Gradu koji je nositelj te investicije, čekali da se pojave vlasnici koji su im rekli kako su oni svoje kabele postavili zakonito i po standardima.

Zato je dogovoreno tehničko rješenje kojim je Grad na sebe preuzeo obavezu zaštite postavljanjem folije na koju je nasut beton. Tom se odvija s jedne strane tog gradilišta dok se ne dođe do onog na kojem je počelo kopati.

Prije toga je svoj posao završio izvođač za EVN koji je do pješačkog trokuta doveo cijevi za plin.

U svemu tome najgore prolaze pješaci. Do sada smo pisali kako ne mogu prolaziti uz istočni dio gradilišta, a sada je očito da se moraju snalaziti i na zapadnoj strani.

Pješački prijelaz na raskrižju s Putem Stanova završava u dodatnoj ogradi gradilišta na mjestu na kojem vozila dolaze iz tri smjera. Na signalizaciji uz pješački trokut  postavljena je obavijest zabrane parkiranje na platou, koju neki očito ne vide,  a odnosi se na vozila nabave za pijacu.

Loša privremena regulacija pretvorila se u opasnost za prolaznike s te strane kao i istočne strane gradilišta. Pješaci bez zaštite moraju budno paziti kada prelaze Tuđmanovu uz ogradu gradilišta uz crkvu sv. Ivana.