Zadarska županija je u veljači 2019. godine pokrenula „Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji" uvažavajući pozitivna iskustva s kreditiranjem poduzetništva i potrebu da se malim i srednjim poduzetnicima poboljša pristup financijskim sredstvima. 

Svrha ovoga programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa za djelovanje poduzetnika na području Zadarske županije. Zadarska županija je s osam poslovnih banaka koje imaju poslovnice u Zadarskoj županiji zaključila Ugovore o poslovnoj suradnji o provedbi Programa, objavljeno je na službenim stranicama.

Broj zainteresiranih poduzetnika bio je puno veći od predviđenog kreditnog potencijala koji je iznosio 30 milijuna kuna pa je kvota u kratkom razdoblju iskorištena. Ovim Programom ojačali smo konkurentnost nastupa poduzetnika na tržištu te povećali investicijska ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti u Zadarskoj županiji pa je Izmjenama i dopunama Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu kreditni potencijal povećan za dodatnih 20 milijuna kuna, odnosno za 67%.

Novi kreditni potencijal u iznosu od 50 milijuna kuna ponovno je vrlo brzo je iskorišten pa je po drugi put povećan za dodatnih 10 milijuna kuna, tj. za 20% te on sada iznosi 60 milijuna kuna.

Županija subvencionira redovnu kamatnu stopu u visini od 2% godišnje te, ovisno o izboru poslovne banke, poduzetnicima kao krajnjim korisnicima kamata iznosi oko 1%. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih i poslovnih objekata, nabava opreme, pri čemu se obrtna sredstva u funkciji investicije mogu financirati do najviše 10% za uslužne djelatnosti, tj. do najviše 20% za proizvodne djelatnosti od odobrenog iznosa investicijskog kredita. Krediti se odobravaju u iznosu od 200 tisuća kuna do 3 milijuna kuna.

Programom kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji propisani su kriteriji za ocjenjivanje, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, popis prihvatljivih djelatnosti te postupak dodjele potpore i druga pitanja za provedbu Programa. Navedeni Javni poziv objavljen je 25. veljače 2019. godine i nalazi se na web stranici.

- Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poduzetnike na području Zadarske županije da se jave na Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji, stoji u pozivu.