Natječaj za specijalizacije sakriven je daleko od očiju javnosti - umjesto da se kao i do sad rezultati prijava objave na mrežnoj stranici, papir o tome izvješen je na oglasnoj ploči Ravnateljstva bolnice.

Ravnatelj Željko Čulina jutros nam je rekao kako je bio na putu pa će provjeriti zbog čega nije objavljeno na stranici Bolnice jer oni su jedina ustanova koja ima takvu praksu. Ovaj put podaci o poretku kandidata su bez mjesta i godine rođenja.

- To je radi zaštite osobnih podataka, izjasnio se ravnatelj o primjeni tog famoznog GDPR u javnom interesu kako ih ne bi tko prijavio Agenciji.

Čekali smo cijeli dan hoće li se tablica s kandidatima pojaviti na stranici Bolnice, a dočekali vijest o tome da je ravnatelj Čulina tijekom vikenda na skupu poslodavaca o zdravstvu u Opatiji predstavio "svoj model nagodbi za prekovremeni rad".

Natječaj za 13 specijalizacija objavljen je 8. rujna. Javilo se 15 kandidata. Jedan je  liječnik prijavio dvije specijalizacije kako smo uspjeli vidjeti s fotografije objave na oglasnoj ploči je 1. listopada. Na toj tablici je objavljeno tko se prijavio za koju specijalizaciju i koliko je bodova donio sa sobom prije nego će o dobitniku specijalizacije odlučiti bodovi s komisijskog razgovora.

Suvišno je više spominjati kako se nitko kao i godinama ranije nije javio za pet mjesta specijalizacije iz hitne medicine. Za dva mjesta specijalizacije iz ortopedije i traumatologije četiri su prijave mladih liječnika. Dva su mjesta bila oglašena i za patologiju i citologiju i javile su se dvije liječnice.

Najviše, petero kandidata prijavilo se za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, po jedan za dječju i adolescentnu psihijatriju te transfuzijsku medicinu.

Za specijalizaciju iz neurologije, koja je prošli put bila poništena, javilo se četvero kandidata.