Lučka uprava Zadar objavila je foto izvještaj o stanju radova na sanaciji obalnog zida zadarske rive, koji se odvijaju u sklopu EU projekta "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok".

Izvođenje radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. podijeljeno je u 4 dijela kako slijedi:

Dio 1. - ukupne dužine od 288,00 metara - početak izvođenja od južnog dijela Obale kralja Petra Krešimira IV. (kod zgrade Sveučilišta) do zgrade bivšeg hotela „Zagreb"
Dio 2. - ukupne dužine od 273,00 metra - od zgrade bivšeg hotela „Zagreb" do postojećeg gata
Dio 3. - obuhvaća sanaciju i dogradnju gata
Dio 4. - ukupne dužine od 203,00 metra od gata prema Morskim orguljama

Trenutno se izvode radovi na dijelu 1, te je stanje radova na dan 05. listopada 2021. sljedeće:

Radovi na demontaži:

Demontirane su sve postojeće mornarske stepenice i ograde za ulaz u more
Demontirane su sve postojeće kamene kolone
Demontirano je postojeće kameno opločenje u površini od 1.000,00 m2
Demontirana je postojeća kamena bordura, bankina i obloga u dužini od 261,00 m

Zemljani radovi:

Izveden je iskop nasipa iza postojećeg obalnog zida u dužini od 174,00 m
Izvedeno je strojno razbijanje postojećeg obalnog zida u dužini od 174,00 m
Izveden je podmorski iskop postojećeg materijala u dužini od 174,00 m
Izrađena je nova tucanička podloga ispod novog temeljnog zida u dužini od 170,00 m

Betonski radovi:

Izrađena su 162 nova predgotovljena elementa temeljnog zida od ukupno 196,00 za dio 1.
Od proizvedena 162 elementa, ugrađeno je 116 elemenata te su isti monolitizirani na licu mjesta
Izvedeno je predopterećenje ugrađenih elemenata u dužini od 90,00 metara
Izveden je novi nadmorski zid u dužini od 30,00 metara

Kamenoklesarski radovi:

U tijeku je proizvodnja novog kamenog opločenja
Ugradnja novog kamenog opločenja planira se tijekom studenog

Rekonstrukcija Liburnske obale

U sklopu istog projekta odvijaju se radovi na rekonstrukciji zaobalnog dijela Liburnske obale.

Izvođenje radova podijeljeno je u 3 dijela od 130, 150 i 118 metara dužine počevši od mosta u smjeru sjeverozapada odnosno prema vrhu Poluotoka. Prvi dio radova u dužini od 130 metara započeo je 4.10.2021. godine, a planirano trajanje je kraj 2021. godine. Po završetku ove dionice, odmah se nastavljaju radovi na sljedećoj dionici kako bi svi radovi na rekonstrukciji Liburnske obale bili gotovi do ljeta sljedeće godine.

Lučka uprava Zadar ulaže maksimalne napore kako bi opsežni radovi koji se odvijaju u sklopu Projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok u što manjoj mjeri otežavali redovno odvijanje pomorskog prometa, kao i normalnih funkcija i uobičajenog života našega grada, te se ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju koje pokazuju kako bi u konačnici svi zajedno, po završetku radova, mogli uživati u još ljepšoj zadarskoj rivi.