Grad Zadar raspisao je javnu nabavu za opremanje interijera Providurove palače, procijenjenu na 1,1 milijuna kuna bez PDV-a.

Taj novac nije osiguran iz EU financiranja, kao što je bio slučaj s Kneževom palačom, već će se Providurova opremiti proračunskim novcem. Veći dio je dobiven iz Ministarstva kulture. Namještaj za Gradsku knjižnicu financiran je iz gradskog proračuna.

Za tipski namještaj i namještaj po mjeri u obnovljenoj palači planira se izdvojiti 470.000 kuna, a za multimedijalnu opremu 640.000.

Za 199 tisuća kuna bez PDV-a ugovoren je u srpnju projekt s AB Forumom, čiji su arhitekti Iva Letilović i Igor Pedišić autori preuređenja Providurove palače.
Oni su osmislili interijer tako što će ulazni trijem Providurove palače biti glavni ulaz u kompleks dviju palača. Tu će se moći dobiti podaci o palačama i cijelom gradu. "Ulazni trijem nekondicionirani je prostor, prostor koji povezuje javni gradski trg sa zatvorenim sadržajima jedne kulturne ustanove, ali i centralni ulaz u kulturni život grada Zadra", navode projektanti te u njega smještaju veliki videozid duljine 12 metara i visine 1,3 metra, sastavljen od 10 monitora.

Nakon ulaznog trijema dolazi ulazni hol, "srce čitavog kompleksa", polazišna točka iz koje posjetitelji mogu pristupiti svim sadržajima ove kulturne ustanove u koji se smješta info pult (informacije, prodaje ulaznice i suvenira) i muzejska kafeterija. Konačno, dolazi polivalentna dvorana namijenjena performativnim umjetnostima, kino projekcijama, kongresnim sadržajima, izložbama, koja se u ovoj fazi oprema samo sjedalicama i zastorom između backstagea i dvorane.

Rok dostavu ponude za opremu je 2. studenog 2021. godine, što znači da je najava otvaranja Providurove palače ove jeseni bila nerealna. Tek je zakazan tehnički pregled, a nositelji projekta iz Odjela za EU fondove dugo su čekali na datum koji im je dostavila služba iz Odjela za graditeljstvo.