Zadarski župan Božidar Longin imenovao je nove članove u više školskih odbora kojima je osnivač Zadarska županija, a neke je i razriješio.

U školski odbor Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar imenovani su psihologinja Nina Kolanović, prof. povijesti Franjo Glavaš i prof. biologije i kemije Tatjana Artuković.

U školski odbor Srednje škole Biograd na moru imenovan je Robert Pelicarić.

U Gračacu su nove članove školskog odbora dobili i osnovna i srednja škola. U OŠ Nikole Tesle to su Ivana Juko, Vesna Krezić i Dajana Šušnja Jasenko, a u SŠ Gračac Nataša Tunjić, Natalia Turbić i Ankica Rosandić.

U školski odbor Osnovne škole Petar Zoranić Stankovci imenovani su Nikolina Orlović Vunić, Jagoda Perica i Ana Klarić Bubica. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, odnosno do isteka mandata školskog odbora.

Istovremeno su članstva u školskim odborima razriješeni Monika Čvrljević (OŠ Petar Zoranić Nin), Jelena Uhoda (OŠ Valentin Klarin Preko) i Jurica Bobić Picić (OŠ Petar Lorini Sali).