Mjesni odbor Poluotok, kojeg vodi Frane Brajković (nezavisni), ažurno se javio na poziv Grada ZAdra za participativnim sudjelovanjem u prijedlogu komunalnih projektara putem pilot-projekta KVARTipo. Prijedlozi koje bi inače redovnom procedurom mjesni odbori trebali predlagati Gradu Zadru sada dolaze u formi građanske inicijative, a u okviru predviđenih 240.000 kuna MO predlaže nekoliko općih mjesta, koja su i do sada isticana.

1. Uređenje igrališta "Kapetanski".
Obnova igrališta i koševa, tribine, javne rasvijete i priključka za vodu te uređenje pristupnih puteva i zelene površine, a s ciljem ostvarivanja infrastrukturnih preuvjeta za sigurno javno korištenje igrališta. (Ukoliko bi planirani trošak prelazio iznos predviđen projektom KVARTipo, ostatak sredstava možemo osigurati u suradnji sa budućim korisnicima - Sveučilištem, Pomorskom školom, Koncertnim Uredom, etc. ili u suradnji sa zainteresiranom javnosti putem humanitarnih akcija i radnih akcija)

2. Uređenje tzv "Zelenog trga".
Radi se o povišenoj površini koja se sa svoje južne strane nastavlja na Forum, a proteže se od ulice I.T. Zanottija do ulice Grgura Mrganića. Posljednja je to "velika" zapuštena površina u samom centru grada te zahtijeva hitnu intervenciju u suradnji više Gradskih službi.
Prijedlog sadrži tri komponente: uređenje prilaznih stepenica uz crkvu svetog Ilije, uređenje pristupnog puta te postavljanje zaštitne ograde u ulici I.T. Zanottija; uređenje i osvjetljenje zelene površine i postavljanje dječjeg igrališta te pronalazak pravnog modela za uređenje zapuštene površine koja se trenutno koristi kao parking za stanare.

3. Uređenje šetnice i staza između drvoreda te dodatna dječja igrališta na staroj rivi (obala Petra Krešimira IV.)
Za vrijeme izvođenja radova rekonstrukcije obalnog pojasa stare rive, promet pješaka se postupno preusmjerava na nedovoljno uređen put između drvoreda koji je posebno u zimskim mjesecima, pun lokvi i blata stoga je nužna hitna intervencija gradskih službi kako bi navedenu šetnicu pripremili za adekvatan prihvat pješačkog prometa kojem će biti izložena slijedeće dvije godine. Uz obnovu šetnice između "dva drvoreda"nameće se i potreba obnove puteva koji se protežu kroz zelene površine, a preporučamo i postavljanje dodatnih dječjih igrališta te "pametnih klupa" kako bi prostor infrastrukturno približili svakodnevnim potrebama građana.

4. Obnova zapuštenih fasada.
Problem trajno zapuštenih pročelja nekih zgrada na poluotoku je tema koja se rasteže godinama, a uz vizualni kontekst u nekim slučajevima predstavlja i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Predlažemo da u takvim slučajevima Grad Zadar hitno krene sa sanacijom te preuzme troškove obnove, a putem svojih pravnih službi naknadno ustanovi Vlasnike objekata te modele naknade troškova ukoliko je to moguće.

5. Dječje igralište i zelena površina u svakom dvorištu.
Ukoliko želimo sačuvati život na poluotoku, jedan od prioriteta nam moraju biti ulaganja u stvaranje što je moguće boljih uvjeta za život mladih obitelji s djecom. Poluotok je pun "skrivenih" dvorišta koja su nekad imala barem malu zelenu površinu te koš, gol ili ljuljačku, a danas su uglavnom zapuštena ili u potpunosti svedena na divlji parking. S iznosom od 240.000kn, koliko predviđa projekt KVARTipo, možemo urediti površine za obitelji i djecu u gotovo svakom dvorištu na poluotoku kojeg stanari prijave u projekt.

6. Vratimo stabla kod crkve sv. Šime.
Tijekom posljednje obnove poljane Šime Budinića uklonjena su dva reda stabala. Građani često izrazuju nezadovoljstvo takvim riješenjem stoga smatramo bitnim da i ovaj prijedlog uvrstimo u popis potencijalnih projekata koji će biti realizirani iz sredstava pilot projekta KVARTipo.

7. Javne "špine" za vodu.
Smatramo nedovoljnim da na području poluotoka imamo samo jednu javnu slavinu za vodu te predlažemo da se na više frekventnih lokacija postave javne "špine". Predlažemo lokacije poput stare rive, muraja, trgova, u blizini dječjih igrališta i na drugim frekventnim lokacijama.

Građani se Mjesnom odboru Poluotok i sami mogu javiti kroz otvorene razgovore ponedjeljkom od 17:30 do 18:30 sati i putem mail adrese [email protected]