Načelnik Općine Posedarje Ivica Klanac (nezavisni) odgovorio je županu Božidaru Longinu navodeći kako je iznio netočne podatke na pitanje Željka Perice o klizištu u Posedarju.

Longin je tada rekao kako je Zadarska županija pomogla u sanaciji klizišta s 800 tisuća kuna te da je Općina od Hrvatskih voda, u kojima je on predsjednik Upravnog vijeća, dobila još 1,6 milijuna kuna.

- Mislim da je glavna odgovornost na Općini i da bi ona trebala tu malo povući i raspisati natječaj, a ne po staroj: "Brigo moja, prijeđi na drugoga", prozvao je Longin općinsku vlast.

Evo odgovora načelnika Klanca:

Župan Longin je obišao klizište dan nakon što se isto dogodilo te je obećao pomoć Zadarske županije u rješavanju i sanaciji samog klizišta. Županija je prošle godine trebala odvojiti 400.000,00 kn za navedenu pomoć, ali je ista uplatila samo 292.000,00 kn krajem 2020. godine. Napominjem da je ukupna investicija I. dijela izgradnje potpomog zida trebala iznositi 3.362.288,50 kn - od toga Hrvatske vode fnanciraju sa 60% a Općina Posedarje s preostalih 40% iznosa. Nažalost, nisu odobrena sva gore navedena sredstva, već iznos od 2.880.000,00 kn od čega Hrvatske vode podmiruju 1.715.000,00 kn a Općina Posedarje 1.166.000,00 kn.

Kako je Županija uplatila 292.000,00 kn vidljivo je da je preostali trošak u iznosu od 874.000,00 kn pao na Općinu Posedarje. Toliko o dobrom starom običaju „brigo moja, prijeđi na drugoga".

Nejasna je također izjava da bi Općina trebala raspisati natječaj za sanaciju klizišta, jer je to već napravljeno za I. dio izgradnje potpornog zida dužine 139 m, a drugi, puno kompleksniji dio zida dužine 215 m je procijenjen na 13.500.000,00 kn (kako je cijena materijala u međuvremenu narasla popeti će se i do 16-17.000.000,00 kn) te je stoga jako neozbiljno raspisivati natječaj na tako veliki iznos, ako niti jedan manji dio sredstava nije osiguran.

Također pozivam župana da obiđe dosad izvršene radove na I. dijelu potpornog zida koji će kroz 15-ak dana biti u cijelosti završeni, jer bi istim činom dao i poruku ljudima koji žive neposredno uz klizište, da je uz njih te možda objasnio zašto Županija nije uplatila cjelokupni iznos od 400.000,00 kn, koje je upravo istima i obećao onaj prvi, ujedno i zadnji put, kad je bio na klizištu.