LAG „Bura" pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizira prvu pokaznu vježbu rezidbe i cijepljenja za maslinare Zadarske županije. Iako je ova godina bila turbulentna za maslinu i maslinare te je vrijeme optimalne rezidbe u proljetnom periodu, ovom prilikom će se demonstrirati osnovni zahvati rezidbe maslina kao i jesensko nacijepljivanje masline.

U sklopu projekta „ Radionica zaštite maslinika na ekološkoj bazi i rezidba/cijepljenje maslina na području Zadarske županije" provodi se radionica edukativnog i praktičnog karaktera u kokoj će svi prisutni maslinari moći saznati stručne informacije kako i o rezidbi i cijepljenju tako i o gnojidbi, izboru sortimenta, pripremi tla za sadnju, agrotehničkim zahvatima koji slijede nakon rezidbe itd.

Radionica će se održati u petak, 5. studenoga u 16 sati u Murvici, ulica Dr. Franje Tuđmana, treće skretanje s desna (cesta od Briševa prema Smokoviću) a provodi je ing.agr Dominik Roth. Za potrebe dodatnih uputa zainteresirani mogu kontaktira zaposlenika LAG-a „Bura" na broj 099/473-5340.

U slučaju lošeg vremena radionica će se pomaknuti za ponedjeljak, 8. studenog, također u 16:00 sati.