Donacijom Europske Komisije Opća bolnica Zadar bogatija je za novi UVD robot za dezinfekciju za potrebe provedbe rutinske, ali i protuepidemijske dezinfekcije visokorizičnih odjela.

Donacija je dio instrumenata Europske Komisije za hitnu potporu državama članicama u borbi protiv širenja SARS-CoV-2 virusa, a vrijednost doniranog robota OB Zadar je 470 tisuća kuna.

Novi UVD robot stavljen je na raspolaganje Odjelu za objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) zbog velike frekvencije broja pacijenata i dinamike u broju dnevne obrade gdje je potrebno osigurati sigurno okruženje iza pregleda i dijagnostike svih pacijenata.

Prednost pokretnog UVD robota uključuje njegovu jednostavnost uporabe, minimalnu potrebu posebne praktične obuke za osoblje koje održava okolinu i za razliku od drugih inovativnih uređaja za dezinfekciju prostora, ne zahtijevaju da se vrata i ventilacijski otvori na sobi hermetički zatvore.

Robot osigurava sigurno okruženje za skrb i dijagnostiku bolesnika, ali i sigurno radno okruženje za zdravstvene djelatnike za prevenciju svih infektivnih bolesti, a naročito u borbi protiv globalne pandemije uzorkovane SARS-CoV-2 virusom, izvijestili su iz zadarske bolnice.