Tvornica ribe Ostrea i direktor tvrtke Neven Badurina na Prekršajnom sudu u Zadru proglašeni su krivima za ekološki incident iz siječnja 2018. godine. 

Sud ih je proglasio krivima što su 24. siječnja 2018. godine ispuštanjem otpadnih voda iz tvornice za preradu ribe u Poslovnoj zoni Novi Stankovci u tlo putem upojnog bunara oborinskog sustava poslovne zone, odlagali opasne i druge onečišćujuće tvari u okoliš i time počinili prekršaj, kojim je uz zabranu ispuštanja onečišćujućih tvari u vode, propisana i zabrana radnji i ponašanja koja mogu izazvati onečišćenje vodnog okoliša i okoliša u cjelini.

Pojasnio je to zadarski sud u presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči koji je Ostrei kao pravnoj osobi izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2 100 kuna, dok je Badurinu kao odgovornu osobu kaznio s 1 500 kuna. Okrivljenici su također, obavezni nadoknaditi troškove prekršajnog postupka u iznosu od dvjesto kuna.

Inspektorica iz državne vodopravne inspekcije kao svjedokinja na sudu kazala je da u više navrata na zapisniku konstatirala stanje zatečeno na licu mjesta, koje je bilo takvo da je odvodni sustav bio zapunjen masnoćom koja je izlazila i bila vidljiva po tvorničkom krugu, prostoru oko tvornice, pa čak i izvan prostora poslovne zone. Za napomenuti je da se u okolici osjećao intenzivan neugodni miris, na koji su se redovito žalili i obližnji mještani. Stanovnovnici iz obližnji mjesta žalili su se i zbog toga što su te otpadne vode s masnoćom dolazile do njihovih poljoprivrednih površina. Rješenjem od 1. lipnja 2017. godine je zabranila ispuštanje otpadnih voda u okoliš, no stanje nije bilo u potpunosti sanirano sve do 29. svibnja 2018. godine kada je postupljeno po rješenju.

Kaznenom odredbom Zakona o vodama propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 30 do 300 tisuća kuna za prekršaj kazniti pravna osoba ako opasne tvari iz članka 43. ovoga Zakona ispušta u vode bez vodopravne dozvole. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od četiri do 10 tisuća kuna, utvrđeno je na zadarskom Sudu.

Badurina i njegova tvrtka već su pravomoćno osuđivani, pa je Sud to cijenio kao otegotnu okolnost. Novčane kazne ipak su im ublažene jer nisu bili kažnjavani za istovrsna djela prekršaja, a vodio je računa i o tome da su  nakon nekoliko kontrolnih inspekcijskih nadzora sanirali propuste u Stankovcima.

- Za očekivati je da će izrečenim novčanim kaznama biti postignuta preventivna svrha kažnjavanja. stoji u pojašnjenju presude sutkinje Lorinde Tolić.