Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i EUROPE DIRECT Zadar danas su na Sveučilištu u Zadru, u suradnji s Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, organizirali raspravu sa studentima na temu jačeg gospodarstva i društvene jednakosti. Sa studentima su o ovoj temi, uz domaćine sa Sveučilišta u Zadru i ZADRA NOVE, razgovarali voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev i bivši voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević.

Konferencija o budućnosti Europe niz je rasprava koje vode građani, a omogućuje ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti. To se postiže putem inovativne višejezične digitalne platforme na kojoj svi Europljani mogu razmjenjivati ideje te nacionalnih i europskih panela građana.

- Teme o kojima smo do sada raspravljali u drugim gradovima bile su zajednički europski odgovor na pandemiju, tema je li nam potrebna europska zdravstvena unija kako bismo snažnije odgovorili u sličnim situacijama, digitalna tranzicija, europsko gospodarstvo i tržište rada... Bitno je pritom da svi građani mogu iznijeti svoje mišljenje, sudjelovanjem na ovakvim tribinama ili putem digitalne platforme, koja je dostupna i na hrvatskom jeziku, rekao je Zlatev uoči rasprave.

Što se tiče same pandemije, Zlatev je istaknuo kako su i događaji s njenog početka, kada je u pojedinim zemljama nedostajalo maski i respiratora, a države su, suprotno od europskog duha, zatvarale granice, pokazali da EU mora imati jedinstveni odgovor. To se sada već primjenjuje u praksi, kroz razvoj novih lijekova.

A što je s uvođenjem eura?

- Obveza svake države koja je postala članica je da u nekom trenutku uvede euro. Mislim da naravno postoji skepticizam, a naša uloga je da u raspravi pokažemo zašto je bitno da budemo u monetarnoj uniji, rekao je Zlatev.

Nakon uvodnih riječi na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti održana je rasprava o najavljenoj temi.