Nakon što je jedan dio zemljišta početkom prošle godine prodan dvojici Zadrana, od kojih je jedan gradski službenik, Grad Zadar raspisao je danas novi natječaj kojim se prodaje drugi dio iste čestice (229/1 k.o. Zadar), omeđene ulicama Josipa Kosora i Put Nina.

Početna cijena površine od 635 m2 iznosi 785.000 kuna, odnosno oko 164 eura po kvadratu, što je više od cijene koja je 2020. godine bila postavljena u eurima i to na 154,78 EUR-a/m2. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.

S obzirom na to da je ona dio široke katastarske čestice koja obuhvaća i okolne putove, za točnu identifikaciju dijela zemljišta koji je predmet prodaje, zainteresirani kupci moraju se javiti u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, gdje se može izvršiti uvid u cijelu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave javnog natječaja, a pravo sudjelovanja osigurava se uplatom jamčevine u iznosu od 5% početne cijene nekretnine.