Udruga ZaDar za Nju javlja kako je pokrenuto Savjetovalište za bolesnice koje boluju od raka dojke. Savjetovalište će voditi bacc. med. tech. Ana Stipčević, glavna sestra Odjela za torakalnu kirurgiju OB Zadar.

Savjetovalište će raditi u Poliklinici OB Zadar, 1. kat, svake srijede od 15 do 19 sati.
Bolesnice se mogu naručiti svaki radni na telefon broj 023 505 353, od 13.30 do 14 sati. Naručene bolesnice ne trebaju uputnicu.

U Savjetovalištu operirane bolesnice, kao i one koje se nalaze u prijeoperacijskoj pripremi, mogu dobiti odgovore na pitanja kao što su: njega kože nakon provedenog liječenja, fizikalna terapija, upute za pojedine modalitete liječenja raka dojke (kemoterapija, operacijsko liječenje, zračenje), upute o administrativnim pitanjima (uputnice , doznake za ortopedska pomagala....) te psihičku podršku.