Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i ove će godine provesti postupak brisanja jahti i brodica po službenoj dužnosti, i to 15. prosinca 2021. godine. Naime, postupak brisanja jahti i brodica od strane lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija po službenoj dužnosti, u slučajevima ne plaćanja naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, dvije godine uzastopno, omogućen je izmjenama Pomorskog zakonika.

Na području Lučke kapetanije Zadar, u kolovozu je bilo objavljeno kako je takvih 1864 brodice. Ako oni ne rješe dugove prema Državi, od čega dio prihoda ostaje Županiji, neće moći ploviti. Bez valjane registracije, platit će dodatnu kaznu.

Na internetskoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na Elektroničkoj oglasnoj ploči upisnika brodova, objavljen je popis imena i/ili oznaka svih jahti i brodica upisanih u postojeći upisnik za koje ovo Ministarstvo nema evidentiranu uplatu za 2019. i 2020. godinu.

Početni popis objavljen je u kolovozu ove godine i uredno ažuriran na tjednoj bazi prema zaprimanju uplata. S obzirom na određeni broj uplata, a koje nisu plaćene prema zadanim podacima za plaćanje naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, postoji mogućnost da će se i za takve jahte i brodice provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti.

U takvoj situaciji potrebno je dostaviti dokaz o plaćanju kako bismo utvrdili i proveli uplatu te poništili rješenje o brisanju po službenoj dužnosti. Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za upis tako brisane jahte ili brodice mora proći proceduru prvog upisa koji uključuje i obavljanje tehničkog pregleda.

Jahte i brodice koje imaju evidentirane hipoteke i založna prava brisat će se protekom tri mjeseca od dostavljene obavijesti prema vjerovnicima koje su im već i upućene.

Broj brodica i jahti koje će se ovim postupkom obrisati iz Upisnika brodova je 8551.

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je Upisnik brodova Republike Hrvatske, kao jedinstveno mjesto upisa svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, čime se napustio dosadašnji sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Nastavno na to, krajem 2020. godine započet je postupak sređivanja podataka u Upisniku brodova. Također, kako bi se u potpunosti uredili podaci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata, Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika propisao se čitav niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.