U roku od osam dana gradska uprava zaprimila je više ponuda za kupnju zemljišta u Mjesnom odboru Jazine II, u blizini raskrižja Kaljske i Ugljanske ulice.

- Nastavno na Vaš upit kojim nas tražite informacije o ishodu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao čest. zem. 5040/15 k.o. Zadar, površine 350 m2, s ukupnom početnom cijenom od 559.000,00 kuna, obavještavamo vas kako je Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra konstatiralo kako su zaprimljene ukupno tri valjane ponude, informacije su koje smo na naše traženje dobili iz Odsjeka za informiranje i odnose s građanstvom.

Kako doznajemo, najviša pristigla ponuda iznosila je oko 243 eura po kvadratu.

- Povjerenstvo je predložilo Gradonačelniku da po raspisanom javnom natječaju za prodaju nekretnina, kao najpovoljniju prihvati ponudu Dina Vidova iz Zadra, po ponuđenoj cijeni od 641.000,00 kuna, otkrili su iz Grada Zadra na naš upit.

Uvidom u zemljišne knjige, vidljivo je kako se taj teren u kolovozu ove godine podijelio s neplodnog zemljišta površine 555 m2 na tri čestice - dvorište površine 115 m2, put površine 91 m2 te uređeno zemljište površine 350 m2, koje je bilo predmet prodaje. U naravi radi se o obraslom zemljištu koje se nalazi između dviju kuća te jedne stambene zgrade sa sedam jedinica u izgradnji. Prije dobivanja građevinske dozvole s gradskom upravom u korist te čestice potpisan je ugovor o osnivanju prava služnosti ranije spomenutog puta.