Samsic d.o.o. kojeg je u Zagrebu osnovao Samsic Holding dejavnost holdingov iz Ljubljane, dobio je posao čišćenja prostora Poliklinike u Zadru. Na procijenjenu vrijednost od 800 tisuća kuna bez PDV-a, za tu jednogodišnju uslugu čišćenja, Samsic je ponudio 655.166 bez PDV-a.

Pri tome nije bio najjeftiniji na natječaju zadarske bolnice. Najnižu ponudu dao je obrt Izop, u vlasništvu Tomislave Jergan, bivše gradske vijećnice. Taj zadarski obrt dao je ponudu na 641.536 kuna, za što su dobili 90 bodova, ali su dobili nulu u ocjeni normi za osiguranje kvalitete. Uz solinski Regis s ponudom od 660 tisuća kuna, a najvišom ponudom od 724 tisuće kuna licitirala je druga zadarska firma Lav zaštita, u vlasništvu sina bivšeg gradskog vijećnika Antuna Novoselovića, koji je do 2019. godine bio prokurist.

Natječaj je, međutim, pokazao da se ta usluga može obaviti za nižu cijenu nego su procijenili i u samoj upravi zadarske bolnice. S tim da nam i dalje nije jasno kako će Samsic iz Zagreba čistiti Polikliniku Zadru, kao što će Fides 7 iz Pule održavat čistoću prostora Gradske uprave na više lokacija. Ali to su te male tajne javne nabave.