Gradski vijećnik Davor Karlović zanimao se na sjednici Gradskog vijeća kako napreduju radovi na obnovi rive i upitao gradonačelnika razmišlja li se o uvođenju dužobalne brodske linije kroz Zadar nakon završetka obnove.

- Vjerujem da dužobalna brodska linija koja bi išla rutom Gaženica, Arbanasi, riva, Vitrenjak, Puntamika, ne bi bila loša ni za turiste ni za građane, predložio je Karlović.

Odgovorio mu je pročelnik Darko Kasap, koji je rekao da je u planu izrada studije, kojom bi se ispitala mogućnost uvođenja takve linije.

- Povezivanje cijelog obalnog pojasa brodskom linijom je dobra ideja, pa čak i Kožina i Petrčana i dalje. Pitanje je postoji li dovoljan interes putnika i brodara, o čemu bi odgovor trebala dati studija, rekao je Kasap.

Što se tiče samog projekta, on ide i brže nego je predviđeno. Ovog ljeta napravit će se stanka kako bi se izgrađeni dio koristio za potrebe turističke sezone.