NOVO

Putem priopćenja za medije iz Grada Zadra oglasili su se o greškama zbog koje je danas po žurnom postupku sazvana nova sjednica Gradskog vijeća.

- Naknadnom usporedbom rezultata glasanja u sustavu elektronskog glasanja i fonogramskog zapisa spornog dijela 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, utvrđeno je kako redoslijed glasanja nije istovjetan u jednom i drugom izvoru.

Pa je tako amandman koji se odnosi na povećanje u iznosu od 500.000,00 kuna za unaprjeđenje komunalne infrastrukture na otocima, te smanjenje 500.000,00 kuna za redovno održavanje Kneževe palače, u sustavu elektronskog glasanja evidentiran kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Također amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za besplatne higijenske potrepštine u iznosu od 200.000,00 kuna te smanjenje od 200.000,00 kuna za materijalne rashode škola u sustavu elektronskog glasanja evidentiran je kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Stoga je danas Gradonačelnik izmijenio svoju Odluku o obustavi primjene općeg akta predstavničkog tijela od 28. prosinca 2021. godine te predlaže Gradskom vijeću Grada Zadra izmjenu Zaključka o otklanjaju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji je usvojen na 8. izvanrednoj sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine.

Danas će se održati 9. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra putem elektroničke pošte.

RANIJE Treća - sreća. Zadarski vijećnici danas bi napokon trebali usvojiti legalan proračun Grada Zadra za 2022. godinu. Nakon redovne sjednice na kojoj je proračun usvojen utvrdilo se kako amandmani nisu pokriveni izvorima financiranja, pa se morao donijeti zaključak o otklanjanju uočenih nedostataka, kojima su sredstva financiranja pronađena po adekvatnim točkama.

Jučer je međutim otkriveno kako je u zaključak ušao i amandman SDP-a o osiguravanju higijenskih potrepština učenicama, koji na prethodnom Vijeću nije usvojen, već je ostao među onima bez dovoljnog broja glasova, zajedno s građanskim odgojem.

Kako je danas zadnji dan kalendarske godine, sazvana je žurna sjednica na kojoj će se ispraviti i ovaj nedostatak. No sjednica se neće održati ni uživo ni putem video konferencije, već će vijećnici svoje glasove podnositi putem e-maila i to već u ranim popodnevnim satima.