U sklopu velikog natječaja Ministarstva kulture i medija otvoreno je i jedno radno mjesto u Konzervatorskom odjelu u Zadru nakon što je prije više od godinu dana u mirovinu otišla konzervatorica Lepa Petri.

Traži se viši stručni savjetnik/ica - konzervator za nepokretna kulturna dobra uz određene stručne uvjete.

Od kandidata se očekuje završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - iz područja humanističkih znanosti (polje povijest umjetnosti, povijest, arheologija) ili tehničkih znanosti (polje arhitektura i urbanizam)

Potrebno je i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Natječaj, objavljen 7. siječnja za prijave je otvoren 8 dana.