Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisao je javni poziv za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije, odnosno nagrade za životno djelo i godišnjih nagrada.

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i uspjesima doprinijele razvoju i ugledu Zadarske županije u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava, kao i ostalih područja društvenog života.

Nagrada Zadarske županije za životno djelo može se dodijeliti istaknutim fizičkim osobama za cjelovito djelo koje su ostvarile tijekom svog radnog vijeka i koje u određenom području života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Zadarske županije. Godišnja nagrada Zadarske županije dodjeljuje se za iznimna postignuća ostvarena u 2021. godini. Nagrade pojedincima sastoje se od povelje i novčanog iznosa, dok pravne osobe dobivaju samo povelju.

Odluke o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja. Rok za podnošenje prijedloga je 1. ožujka 2022. godine.