Prema statističkim podacima broj brakova sklopljenih u crkvi u 2020. godini bio je u padu, svuda osim u Zadarskoj županiji. Za sada vode vjerski brakovi, 298 u odnosu na civilne kojih je u 2020. sklopljeno 295 na zadarskom području.

U početnoj korona godini kada je bilo sve zatvoreno skoro dva mjeseca, odgađala su se vjenčanja. Potvrdio je to i Državni zavod za statistiku, navodeći kako je „broj sklopljenih brakova od ožujka 2020. do studenoga 2021. manji za 12,9 posto u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno sklopljeno je 4 805 brakova manje".

Trend se nastavlja. Prema privremenim podacima, u studenome 2021. sklopljena su 1 123 braka, što je za 7,1 posto manje, odnosno sklopljeno je 86 brakova manje u odnosu na petogodišnji prosjek (2015. - 2019.) za isti mjesec.