Projektant uređenja ambulanti Doma zdravlja koje moraju preseliti u Polikliniku, arhitekt Bogdan Marov, poslao je novo očitovanje u namjeri da barem na taj način pročitamo Pravilnik koji je za njega "zakon" u poslu koji mu je povjeren od Doma zdravlja.

Žao nam je ako ga je naš jučerašnji tekst uvrijedio, ali to ne umanjuje novinarsko pravo da se bavi iznesenim činjenicama i navodima koji su vezani za javni interes. Do tog pisanja je došlo samo zato što je projektant poslao reagiranje na tekst o Poliklinici u kojem se spominje studio RENE (za njega u negativnom kontekstu i krivim navodima koje smo prenijeli. Pri tome se problemom preseljenja nismo bavili kao portal zadarski.hr da bi imali potrebu zadirati u pravila struke, a ostajemo pri tome da je arhitekt trebao konzultirati liječnike, u interesu medicinskog osoblja i pacijenata.

I sam arhitekt Marov je ustvrdio kako Pravilnik ima nedostataka, ali i kako je on imao aktivnu suradnju s liječnicima pri projektiranju školskih ambulanta Zavoda za javno zdravstvo koje useljavaju u Polikliniku. U tom slučaju nije bilo problema koji su isplivali oko ambulanta Doma zdravlja, a pravi je problem prisilno preseljenje, za što projektant nije kriv a ni odgovoran.

Njegov dopis ne možemo prenijeti u cijelosti jer nismo specijalizirani za arhitekturu:

Vaša novinarka DM i dalje ustraje u navođenju netočnih i uvredljivih tvrdnji vezanih uz naš projekt pedijatrijskih i ginekoloških ambulanti u zgradi Poliklinike. Novinarka DM se mogla, jednostavnim telefonskim pozivom, informirati o pravom stanju stvari pogotovo stoga što je u proteklih dvadesetak godina od mene dobila valjanu informaciju o projektima, planovima ili drugim podacima o prostoru o kad god je informaciju zatražila.

Dane informacije nisu uvjek bile povoljne po mene, ali sam smatrao da je valjana informacija važnija od mog ega.

U nastavku teksta ću odgovoriti na svaku od neutemeljenih primjedbi iz teksta potpisanih liječnika, ali najprije Vas moram upoznati sa činjenicom da sam se, unatoč tome što me novinarka DM proglašava pripadnikom „struke s velikom taštinom", ispričao Investitoru zbog evidente (moje) greške u projektu zbog koje u tri pedijatrijske ambulante u sobi liječnika nisu izvedeni umivaonici koji su dio obveznih sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ja sam, kao glavni projektant, odgovoran za propust i od toga ne bježim. Dopuna projekta radi usklađenja sa zahtjevima Pravilnika je napravljena. Da ne bude zabune, trošak dopune projekta snosi Arhitektonski studio Rene.

U ovom očitovanju baviti ću se samo navodima koji se tiču našeg projekta jer za nedostatke (koji su evidentni) na zgradi Poliklinike i njenom funkcioniranju nisam mogao niti sam uticao.

1. Tvrdnja da pedijatrijske i ginekološke ordinacije ne zadovoljavaju ni minimum propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti je neistinita i uvredljiva. Projekt je u cijelosti izrađen u skladu sa zahtjevima Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN 55/2020

2. Prostorni uvjeti za izvedbu ambulanti opće prakse kao i specijalističkih ambulanti propisani su u poglavlju III. Pravilnika - NORMATIVI I STANDARDI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI.

Članak 11. glasi:

(1) Liječnička ambulanta mora imati:
- prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m²
- prostoriju za medicinsku sestru od najmanje 12 m²
- čekaonicu od najmanje 9 m²
- sanitarni čvor za radnike
- sanitarni čvor za bolesnike.
(2) U ambulanti doktora medicine specijalista pedijatrije i doktora medicine specijalista infektologije potrebno je uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka osigurati prostoriju za izolaciju od najmanje 9 m².
(3) Zdravstveni radnici u grupnoj privatnoj praksi mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarne čvorove.
(4) Ambulante mogu biti polivalentne tako da se u istoj ambulanti obavlja rad najviše dvije djelatnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih djelatnosti.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ambulante i čekaonice.
Jednostavnim uvidom u projekt vidi se da su sve prostorije za pregled bolesnika kao i prostorije za rad medicinske sestre veće od propisanog minimuma. Projektirane pedijatrijske ambulante imaju između 32.4 i 34.0 m2 površine što je 40% više od propisanog minimuma. Ginekološke ambulante imaju površinu od 44.75 do 48.75 m2. To je približno dva puta više od propisanog minimuma.

Pravilnikom se ne traži da svaka pedijatrijska ambulanta ima sobu za izolaciju već da mora osigurati prostoriju za izolaciju, a to je bitna razlika od navedenog u pismu. Naime, naručitelj projekta je Dom zdravlja Zadarske županije pa je tako i projekt izrađen prema posebnim zahtjevima za izvedbu ambulanti doma zdravlja.
S tim u vezi navodim Članak 43. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti koji glasi:

(1) Ambulante koje djelatnost obavljaju u prostoru doma zdravlja trebaju u pogledu prostora ispunjavati uvjete iz članaka 11., 12., 13., 14., 16., 17., 21., 22., 26. i 45. ovoga Pravilnika.
(2) Ambulante iz stavka 1. ovog članka mogu imati zajedničku čekaonicu, a za svaku sljedeću ambulantu površina čekaonice povećava se za 0,6 m².
(3) Ispred čekaonice za bolesnu djecu treba osigurati pretprostor za primanje i izolaciju (trijažu) djece za koju se sumnja da boluju od zarazne bolesti. Ovaj pretprostor mora biti prikladno povezan s dvije prostorije za izolaciju za koje se osigurava poseban sanitarni čvor i poseban izlaz.

Iz navedenog članka vidljivo je da se za pedijatrijske ambulante u domu zdravlja mora osigurati prostor trijaže sa sobom za izolaciju čime se osiguravaju uvjeti iz članka 11. Našim projektom su osigurana dva prostora za trijažu sa dvije sobe za izolaciju. Svi prostorni uvjeti propisani Člankom 11. i Člankom 43.

Pravilnika su projektom ispunjeni što je lako provjeriti uvidom u projekt. Stoga je apsurdno pitanje „je li projektant znao što projektira" (pitam novinarku DM je li ta tvrdnja uvredljiva za projektanta jer to bi odgovaralo pitanju „znaju li potpisani liječnici što i koga liječe?"). Projektant je itekako znao što projektira, ali, nažalost, potpisani liječnici ne poznaju pravilnik prema kojem bi trebali obavljati praksu.

Što se čekaonica tiče, neistina je da čekaonice nemaju prozore. Ulaz u čekaonice je iz vanjskog prostora (galerije), a kraj ulaza u čekaonice se nalaze prozori (novinarka DM to lako može provjeriti čitajući nacrte ili ako posjeti prostore izvedenih ambulanti i sama se uvjeri u (ne)istinitost navedenog).

Dalje nećemo zamarati čitatelje s primjenom Pravilnika unatoč velikom trudu projektanta koji je to detaljni opširno napisao. Je li se arhitekt Bogdan Marov  ispravno držao Pravilnika, to će ocijeniti komisija Ministarstva zdravlja. Dom zdravlja im je prije četiri mjeseca uputio zahtjev a požurnica je na istu adresu poslana u prosincu.