Općina Stankovci raspisala je javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana u poslovnoj zoni Novi Stankovci. Na raspolaganju je šest parcela ukupne površine 217 619 m2, s tim da je najveća površine 50.705 m2, a najmanja 8,826 metara. Ovisno o površini ponuđena je i početna cijena zakupa, od 27 do 156 tisuća kuna godišnje.

Ugovor o zakupu zemljišta sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi ekonomski najisplativiju ponudu. Uz cijenu u nju će ulaziti dodatni kriteriji, a među njima su broj zaposlenih radnika s područja Općine te ulaganje u standard tamošnjih žitelja.

Kao kriteriji za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude tako se određuje prosječan broj novozaposlenih na puno radno vrijeme, kojima je kao mjesto rada prijavljena općina Stankovci, a kao opis posla rad na fotonaponskoj elektrani i pratećim sadržajem. Također, vrednuje se podupiranje i podizanje društvenog standarda Općine Stankovci koje se ogleda u donaciji za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe na području Općine.

Ponuditelji koji se ponudom obvežu da će donirati do 2% ukupnog prihoda od fotonaponske elektrane za proteklu godinu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće-korisne svrhe na području Općine Stankovci dobit će bodove po ovom kriteriju.

U poslovnoj zoni Novi Stankovci već su sagrađene dvije solarne elektrane snage oko 5 megavata, koje proizvode dovoljno električne energije za ovo područje. Poskupljenjem klasičnih energenata ovakva ekološka proizvodnja sve je isplativija investitorima, pa treba očekivati da će pokazati interes.

Informacije o natječaju radnim danom od 9 do 11 sati, na broj telefona: 023/380-169.