Darko Pedić uime Hrvatskih suverenista Zadar iznio je njihovo viđenje projekta zadarske zaobilaznice, kojom se po njemu zaobilazi samo jedan dio stare obilaznice koji nije bio problematičan, a problematični dio raskrižja kod Novog Bokanjca i Žmirića ostaju i dalje kakva su bila. Evo viđenja i prijedloga "pametne zaobilaznice" kojeg je izradio Jure Habenšus, član Hrvatskih suverenista.

- Nedavno je javnosti predstavljen idejni projekt zadarske obilaznice koji je uzburkao javnost zbog svoje besmislenosti. Naime javnost je uvjerena da nova obilaznica neće spriječiti stvaranje gužvi jer se radi na krivom mjestu. Novom obilaznicom se obilazi samo jedan dio stare obilaznice koji uopće nije bio problematičan, a problematičan dio, raskrižja kod Novog Bokanjca i Žmirića ostaju i dalje kakva su bila. Besmislenosti nove "glupe" obilaznice tu nije kraj. Spajanjem obilaznice na raskrižje kod "Supernove" ne ostavlja se prostora za buduću nadogradnju i kompletno rješenje kojim bi se obilazno spojio jugoistok sa sjeverozapadom Zadra.

Prijedlog za "pametnu" obilaznicu

Kako bi se donijelo ispravno rješenje za izgradnju nove zadarske obilaznice potrebno je na Zadar pogledati izvan okvira dosadašnje obilaznice. To nam otvara viziju na Zadar sa suvremenom polukružnom obilaznicom po uzoru na sve velike gradove i metropole. Prijedlog kojim se ovdje bavim je upravo to cjelovito rješenje koje bi Zadru dalo "vjetar u leđa" pri njegovom širenju van njegovih trenutnih granica i ograničenja. Dakle osim što bi Zadar dobio zaobilazni koridor kojim bi se unutarnje prometnice rasteretile od tranzitnog prometa takvom zaobilaznicom bi se pomoću okomitih spojnih cesta povezalo zaleđe samog grada te omogućila urbanizacija tog prostora. Sve to bi se moralo popratiti i s adaptacijom nekih prometnica unutar samog grada kako bi se ispravno stvorila jedna cjelina skupa s potencijalnim novim dijelom grada. Za tu svrhu bi se na primjer mogao iskoristiti prirodni koridor stvoren od strane "Ričine". Na skici ispod može se vidjeti predložena trasa nove "pametne" obilaznice označene crvenim linijama kao i planirana čvorišta.

Kao što je već spomenuto, izgradnju "pametne" obilaznice bi popratila i izgradnja novih spojnih cesta nastavno na koje bi se u budućnosti spajale ulice novog dijela grada. Prijedlog za pozicioniranje tih novih prometnica prikazan je na skici dolje označene plavim linijama.

Nove prometnice prikazane na skici gore moraju se adekvatno spojiti na već postojeće poprečne prometnice/ulice koje prolaze kroz sam grad. Od južne strane vidljiv je spoj stare Benkovačke na novu prometnicu te dalje do obilaznice. Malo sjevernije nalazi se novi potencijalni koridor koji spaja Gaženicu preko "Ričine" s jadranskom magistralom pa dalje pokraj "Supernove" do obilaznice. Nadalje imamo još nekoliko novih prometnica koje se preko stare obilaznice spajaju na postojeće gradske ulice. Postojeće prometnice/ulice koje je potrebno adaptirati do spojeva s novim cestama prikazane su narančastom bojom na skici dolje.

Kao što je vidljivo na skici gore, nedorečena ostaje jedna sporna točka, a to su raskrižja kod Novog Bokanjca. Zaobilaziti Novi Bokanjac pa ponovno spajati obilaznicu iza Žmirića ne bi imalo smisla jer bi se prekomjerno produžila duljina obilaznice te bi se izgubila sama funkcija obilaznice. Iz toga je zaključeno da je bolje rješenje izvesti deniveliranu trasu obilaznice preko postojeće obilaznice zajedno s deniveliranim raskrižjem (bez presijecanja-podvožnjak i priključne trake). Na skici dolje je detaljiziran prijedlog rješenja tog raskrižja. 

Faze izgradnje obilaznice

Nova obilaznica bi se trebala graditi u tri faze. U prvoj fazi riješili bi se gorući problem raskrižja kod Žmirića i Novog Bokanjca. Pošto bi se faze radile po prioritetnosti, druga faza bi bila izgradnja dijela nove "pametne" obilaznice od čvora na kojem se spajaju nova i stara obilaznica pa do magistrale između Crnog i "Supernove". U trećoj fazi bi se izgradio dio obilaznice od čvora na magistrali pa do brze ceste na južnom ulazu u grad. Faze izgradnje su prikazane na skici dolje zelenim pravokutnicima.

Za neka buduća vremena preostaje izgraditi suvremenu prometnicu kojom bi se spojio čvor brze ceste "Sv. Martin" s Jadranskom magistralom u Sukošanu. Tek tada bi Zadar dobio potpunu zaobilaznicu.

Iz predloženog se vidi koliko je trenutni projekt neadekvatan i nepotreban. Umjesto projekta s kojim se kreće u izvedbu puno pametnije i učinkovitije bi bilo izvesti prvu fazu predloženog kojim bi se trajno riješili problemi spornih raskrižja na staroj zaobilaznici. Za razliku od projekta HC-a, ovaj prijedlog je sveobuhvatan i modularan što utječe na njegovu ekonomsku isplativost i opću korist.