Općina Privlaka namjerava otkupiti komad zemljišta u mjestu na kojemu će se urediti zeleni otok, no kao mogući problem iskrsnula je činjenica da je vlasnik parcele koja je za to najpogodnija - punac načelnika Općine. Kako bi izbjegao moguće probleme, načelnik Gašpar Begonja zatražio je od Povjerenstva za sukob interesa, mišljenje o tome može li općina kupiti navedenu parcelu.

- U predmetu M-24/22 na zahtjev obveznika Gašpara Begonje, općinskog načelnika općine Privlaka obveznik je naveo da je kao načelnik Općine Privlaka ovlašten predlagati donošenje odluka općinskom vijeću te da Općinsko vijeće na njegov prijedlog donosi odluke o raspolaganju nekretninama u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Općine i Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama Općine Privlaka, navodi se u odgovoru povjerenstva o ovoj točki sjednice koja je održana prošlog tjedna.

Begonja je naveo kako je donošenje odluke o kupnji jedne nekretnine, za koju je izrađen procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti od strane sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina, potrebno radi uređenja "zelenog otočića" budući da je na tom predjelu općine, neposredno uz glavnu prometnicu, velika koncentracija prometa, kao i skretalište za zaseoke "Mletak" i "Sebačevo", u kojima posebice u ljetnim mjesecima uz lokalno stanovništvo boravi veliki broj turista. Preostali dio zemljišta na kojem bi se uredio „zeleni otočić" u isključivom vlasništvu općine pa bi kupnjom ove nekretnine općina mogla objediniti te nekretnine i urediti taj prostor. S obzirom da je većinski vlasnik navedene nekretnine njegov punac zatražio je mišljenje Povjerenstva kako da postupiti u navedenoj situaciji da ne dođe u sukob interesa. Inače, zemljište je procijenjeno na oko 70 eura po metru četvornom.

- Gašpar Begonja, općinski načelnik Općine Privlaka, dužan je okolnost da je potencijalni prodavatelj navedene nekretnine njegov punac deklarirati članovima Općinskog vijeća Općine Privlaka te članovima Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, odnosno svim sudionicima u postupku kupnje predmetne nekretnine te s istom okolnosti upoznati i javnost objavom na internetskoj stranici Općine Privlaka. Također je dužan izuzeti se od predlaganja donošenja odluke Općinskom vijeću vezano uz navedenu kupnju, kao i potpisivanja ugovora o kupoprodaji navedene nekretnine te za isto ovlastiti drugu osobu. S obzirom da Općina Privlaka nema zamjenika općinskog načelnika, Povjerenstvo je obveznika uputilo da se obrati Ministarstvu pravosuđa i uprave vezano uz osobu na koju će prenijeti navedene ovlasti, stoji u mišljenju Povjerenstva.

Zbog gradnje trafostanice kupili još jednu parcelu
Općina Privlaka otkupit će i dio nekretnine na lokaciji Ulica Svetog Nikole, za cijenu od 200.700 kuna. Vlasnik zemljišta pristao je prodati dio čestice Elektri za gradnju trafostanice, koja je za to iskazala interes, ali samo pod uvjetom da Općina otkupi susjedni komad parcele, koji bi mu nakon ovog zahvata bio neupotrebljiv za gradnju. Općina je pristala, budući da je gradnja trafostanica bitna za mjesto, a samo od komunalnog doprinosa uprihodit će više nego će platiti zemljište.
Prema procjembenom elaboratu vrijednost zemljišta je oko 200 eura po metru četvornom.