Vijećnik Akcije mladih Ante Rubeša podnio je amandman na pola milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju barem pet učionica OŠ Šimuna Kožičića Benje. Ako ostane novca, mogli bi urediti kućicu u dvorištu za produženi boravak nižih razreda, predložio je Rubeša.

Ravnatelj Dražen Adžić čuo je za amandman kojeg je za nadogradnju škole podnio vijećnik AM.
Samo toliko, ostalo je na osnivaču Gradu Zadru i Odjelu za školstvo kojeg vodi Joso Nekić. Međutim, oni su stajališta da bi bilo uputnije graditi novu nego nadograditi postojeću školu. Ne samo radi statike već i zbog buke koju bi stvarala gradnja za učenika nižih razreda u dijelu zgrade koji bi se nadogradio, kako je to predložio Rubeša.

Kuća u dvorištu koja ima dvije etaže po 150 kvadrata, bila bi idealna za produženi boravak, slaže se Adžić.

Iako je Škola uspjela sudskim putem sve čestice prenijeti na sebe, pa tako i tu na kojoj je kuća, Grad bi trebao naći zamjenski smještaj za preostalu stanarku.

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje raspolaže s 20 tisuća metara četvornih na kojem je zgrada škole zauzima 3 500 kvadrata. I tu bi se mogao izgraditi mala škola i dodatna sportska dvorana, navodi ravnatelj.

Škola puca po šavovima sa 1115 učenika i među najvećim je u Hrvatskoj u kojoj se veće desetljećima propagira potreba škole u jednoj smjeni. Taj plan, prema najnovijoj EU financijskoj perspektivi, za cijelu Hrvatsku bio bi ostvaren s 52 milijuna eura.

Bili to bilo dovoljno samo za škole u Zadru od kojih većina radi u dvije ili tri smjene.

U 9 osnovnih škole te Glazbenoj školi sv. Benedikt i novoj Katoličkoj školi Ivo Mašina, kojima Grad nije osnivač, ukupno je 7 210 učenika. Najveća  zadarska škola Bartul Kašić, sa 1119 učenika nije se nimalo rasteretila izgradnjom škole na Novom Bokanjcu koju pohađa svega 147 učenika.

Naprotiv, OŠ Bartul Kašić je nakon useljenje stanova Sigme preuzela primat od OŠ Šimuna Kožičića Benje koja je na udaru pridošlih stanara zapadnog dijela grada.

Ravnatelj Adžić podsjeća da bi, prema njegovom mišljenju, idealna lokacija za novu školu bila na Žmirićima. Tako bi se rasteretila njihova i OŠ Bartula Kašića.

Takav prijedlog iznio je i Rubeša gradskim vlastima. Gradonačelnik mi je rekao da znam li ja koliko je tamo skupo zemljište, prenosi nam Rubeša koji mu je odgovorio u svom stilu.

Na Žmirićima postoji i državno zemljište pa bi bila uputna potraga za lokacijom nove škole na zapadnoj strani Zadra.