Marko Pupić Bakrač pitao je Aktualnom satu Županijske skupštine što se kani poduzeti oko nezakonitog zapošljavanja koje je ravnateljica Renata Peroš provodila u Narodnom muzeju Zadar, a što je potvrdio i Ustavni sud. Nakon prošlih sjednica dobivao je odgovore od Peroš, no on mu nije relevantan. Kada mu je Longin odgovorio da će zatražiti novi odgovor Upravnog vijeća, Pupić Bakrač nije bio zadovoljan:

- Hoću da mi kažete da su to krimeni koji nisu dovoljni za smjenu, da ju podržavate ili ne podržavate, zatražio je od župana.

Davor Čerkuč problematizirao je privatni posao ravnateljice Peroš, koja sa svojom arheološkom tvrtkom pruža usluge na tržištu pri iskapanju zemljišta.

- Zanima me podržava li župan i potiče da se pročelnici i ravnatelji županijskih ustanova nakon radnog vremena angažiraju u privatnim poslovima, pitao je Čerkuč.

- Ne mogu utjecati na bilo što što se ne kosi sa zakonom i ne bih više o tome, odgovorio je Longin.